Skip to main content

Členské příspěvky

Informace o  formě placení příspěvku pro ČR získáte na adrese  sekretariat@casalc.cz

a) 1500 Kč za pracoviště - vhodné pro katedry a ústavy s více pracovníky   

b) 4200 Kč za pracoviště  se statutem "CercleS member"  (1500 Kč + 2700 Kč) 

c) 300 Kč individuální členství. 

Platba probíhá na základě faktury, kterou od nás pro příslušný rok obdržíte.

Poznámka: Výše členského příspěvku pro pracoviště se statutem "CercleS member" se řídí výší poplatku stanovenou vedením CercleS.