Skip to main content

Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí

Jazykové centrum FF UK ve spolupráci s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK uspořádalo workshop

Pod názvem Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí.

Program naleznete zde.

Prezentace jsou dostupné na adrese http://jc.ff.cuni.cz/jazykove-centrum/workshop-2018/

Organizátoři děkují všem účastníkům za bohatou a zajímavou diskusi k předloženým příspěvkům.