Skip to main content

CASAJC a Cercles - informace

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte, abych vám popřál příjemný předvánoční čas, shrnul některé dění tohoto roku, sdílel pár informací a pozval vás co nejsrdečněji na členskou schůzi CASAJC.

1) Shrnutí roku 2022

- jazykové centra v ČR se aktivně podílela na pomoci ukrajinským uprchlíkům, studentům a akademikům, což s sebou neslo po dvou letech v covidovém režimu další specifickou zátěž, nicméně se zdá, že se pomoc obecně dařila a v PS 2022 již docházelo k jisté stabilizaci chodu našich center;

- evropská asociace CERCLES organizovala ve dnech 15.-17.9. konference v Portu, jíž se zúčastnili i členové CASAJC; na konferenci byla přidělena ze strany CASAJC tři stipendia;

- soutěže „Co se povedlo“ se zúčastnilo pět týmů, vítězové budou vyhlášení na členské schůzi v lednu 2023.

2) Členská schůze se bude konat ve čtvrtek 26.1.2023 v prostorách Centra jazykového vzdělávání MU Brno (Komenského náměstí 2, 602 00 Brno) v čase 11:30-12:50.

Program členské schůze:

  1. hospodaření CASAJC 2022 a návrh rozpočtu CASAJC 2023
  2. shrnutí aktivit v roce 2022
  3. vyhlášení vítězů soutěže „Co se povedlo“
  4. plány na rok 2023
  5. návrh změny stanov
  6. návrh na termín volební členské schůze – 2.6.2023
  7. redakce CASALC Review
  8. různé

Více detailů poskytneme na počátku roku 2023 s detailním programem. Pokud byste chtěli přidat vlastní bod do programu, napište, prosím, do 19.1.2023 na adresu vybor@casalc.cz, abychom byli schopni bod do programu zanést a např. vytisknout podklady. Jinak bude samozřejmě prostor na diskusi nad podněty vznesenými přímo na místě v části "různé".

Protože bychom velice rádi přivítali co největší počet z vás, organizujeme členskou schůzi tradičně v rámci dalších akcí. V týdnu 23.-27.1.2023 pořádá CJV MU Týden sdílení zkušeností, a proto cílem vaší cesty nemusí být jen členská schůze samotná, ale můžete navštívit prezentace a workshopy, které se budou v rámci Týdne sdílení konat. Informace o programu Týdne i případných registracích budou k nalezení na stránkách CJV MU na počátku ledna 2023.

3) Bulletin CercleS – prosincové číslo

4) pozvánka na konferenci v Mladé Boleslavi Beyond Horizons, jejíž je Casajc partnerem

Za výbor CASAJC přeji všem krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku,

Libor Štěpánek

předseda  CASAJC

Date
2023-01-26 11:59
File to download
Attachment Size
CerleS e-bulletin Dec 2022 (5.56 MB) 5.56 MB
Pozvánka na konferenci v Mladé Boleslavi (782.56 KB) 782.56 KB