Skip to main content

Mgr. Blanka Blažková

E-mail Address
blazkovb@ujp.zcu.cz
Areas of Interest
obchodní němčina a její praktické využití
praktický odborný jazyk
Institution
Univesity of West Bohemia – Institute of Applied Language Studies