Přejít k hlavnímu obsahu

Připravované akce

Stanovy CASAJC - hlasování per rollam

Vážení členové CASAJC,

V návaznosti na jednání členské schůze a v souladu se Stanovami ze dne 26. 1. 2023, čl. 6 odst. 1i)  

Vám jménem Výboru CASAJC zasílám ke schválení návrh upravených Stanov CASAJC a dovoluji si Vás požádat

o hlasování per rollam k následujícímu usnesení:

"Členská schůze schválila návrh upravených Stanov CASAJC ze dne 25.1.2024 “.

Prosím, v mailu uveďte celý návrh usnesení + Vaše vyjádření

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Pozvánka na webinář na téma AI in the language classroom

Vážení členové, 

níže zasíláme pozvánku na webinář CercleS organizovaný online na téma AI in the language classroom.

Také si dovolujeme připomenout výzvu a pozvánku na Online Den s CASAJC 2024.

Krásný den

Blanka Pojslová 

CercleS 2024 Conference

Dear colleagues,

I am delighted to announce that registration is now open for the CercleS 2024 conference.  This is in response to a number of requests received. I would be grateful if you could circulate this to members of your national associations.

We are presently reviewing abstracts and hope to notify authors by mid April, with a draft final programme available from late April 2024.

ONLINE DEN S CASAJC 2024 - pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Výboru CASAJC bychom Vás rády vyzvaly k zapojení do Online Dne s CASAJC, který se bude konat v online formě na platformě MS Teams 4. června 2024. Cílem této akce je podpořit vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe mezi univerzitními jazykovými pracovišti v České republice.

Vaše příspěvky se mohou týkat některé z následujících oblastí: 

Pozvánka na vedeckú konferenciu Vyučovanie cudzích jazykov s prihliadnutím na rozvoj mäkkých zručností a komunikáciu v akademickom a profesijnom kontexte

Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene a Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Vyučovanie cudzích jazykov s prihliadnutím na rozvoj mäkkých zručností a komunikáciu v akademickom a profesijnom kontexte, ktorá sa bude konať 17.-18. októbra 2024 (štvrtok - piatok) pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.

Executive committee 2024 elections

Dear friends and colleagues,

As announced in the last CC meeting we are contacting you about the next elections to take place in Durham in September 2024.

Our warm thanks go to our election officer, Regina Mügge, who has agreed to oversee the election procedure. A short biography is included in this email.

Front page image