Skip to main content

Charles University, Faculty of Social Sciences – Language Centre

Name of Institution
Charles University, Faculty of Social Sciences
Name of Workplace
Language Centre
Address
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
Email
cjp@fsv.cuni.cz
Telephone
+420 251 080
The workplace is
Vize pracoviště

Naším posláním je poskytovat výuku moderních cizích jazyků, která rozvíjí schopnosti  komunikovat na odborné úrovni a inspiruje k profesnímu i lidskému růstu. (Více na:  http://poslani.fsv.cuni.cz/, http://poslani.fsv.cuni.cz/en/)

Provides teaching to
LMS
Yes
Publishes
No

Pracoviště pořádá interní vzdělávací semináře a fakultní soutěž studentských prezentací.

Pracoviště zajišťuje výuku jazyků: mezioborové kurzy (Sociological Cinema), kurzy komunikačních  dovedností (Soft Skills in English)