Skip to main content

Výzva na publikovanie v zborníku Studies in Foreign Language Education (Volume 16)

Vážené kolegyne a kolegovia,   

V prílohe vám posielame výzvu na publikovanie v zborníku Studies in Foreign Language Education (Volume 16), ktorý plánujeme vydať vo vydavateľstve KIRSCH-Verlag v Nemecku. Minimálny rozsah príspevku je 12 normostrán. Zároveň vás prosíme o zaslanie abstraktov k príspevkom vopred (do 30.4. 2024, rozsah 2 normostrany, na tento abstrakt nie sú žiadne požiadavky na formálnu úpravu). Abstrakty budú predmetom schvaľovania, spoločná prezentácia abstraktov sa uskutoční v máji 2024 (termín ešte upresníme) prostredníctvom MS TEAMS. Termín na zaslanie príspevkov je 30.8. 2024, neskôr dodané príspevky nebudú akceptované.  

 Ak by ešte niekto z vás mal záujem publikovať príspevok v tomto zborníku, napíšte mi prosím najneskôr 27.3. 2024 (tí z vás, ktorí už reagovali na prvú výzvu dostali odpoveď 29.2. 2024). 

Následne vám pošlem edičné normy v angličtine a nemčine potrebné na spracovanie príspevkov. Príspevky, ktoré nedodržia uvedenú normu, nebudú akceptované. Za jazykovú stránku príspevku zodpovedajú autori.  

Jazyk abstraktu (zaslaného vopred na schválenie): slovenský/český/ anglický/ nemecký 

Jazyk prezentácie abstraktu: slovenský/český 

Jazyk príspevku: anglický/ nemecký 

S pozdravom   

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD. 

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD. 

PaedDr. Peter Gergel, PhD.  

(editori) 

Date
2024-03-17 11:19