Přejít k hlavnímu obsahu

CASAJC - informace po členské schůzi

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte mi sdílet zápis z členské schůze ze čtvrtka 26.1.2023. Současně bych vás rád požádal o spolupráci ve třech záležitostech, které vzešly z diskusí v průběhu členské schůze:

  1. SDÍLENÍ INFORMACÍ O AKCÍCH - Pokud organizujete akce (semináře, workshopy, konference, a podobně), na nichž byste rádi přivítali i kolegyně a kolegy z jiných pracovišť, posílejte prosím tuto informaci s předstihem na adresu Marta Holasová marta.holasova@cjv.muni.cz , s předmětem CASAJC: AKCE. Prostřednictvím newsletteru a umístěním na web tak budeme moci informovat celou členskou základnu CASAJC.
  2. NÁVRHY NA AKTIVITY CASAJC – Pokud máte jakékoliv návrhy na aktivity, které by CASAJC mohlo realizovat, či pokud máte návrhy, jak rozšířit či obměnit soutěž „co se povedlo“, posílejte prosím tuto informaci na adresu Marta Holasová marta.holasova@cjv.muni.cz , výbor CASAJC bude rád návrhy realizovat.
  3. NÁVRHY NA ZMĚNY STANOV – Diskuse na členské schůzi odhalila některé nedostatky ve stanovách naší asociace, a proto je vhodné provést revizi stanov. Rádi bychom vyzvali všechny členy, aby si stanovy přečetli, a pokud by narazili na něco, co potřebuje změnu nebo úpravu, posílejte své komentáře opět na adresu Marta Holasová marta.holasova@cjv.muni.cz . Aby bylo možné případné změny stanov prodiskutovat a odsouhlasit na členské schůzi v červnu, má první kolo připomínek daný termín. Své návrhy posílejte prosím do  6.3.2023.

S pozdravem, poděkováním za spolupráci a přáním krásných dnů,

Za výbor CASAJC,

Libor Štěpánek

předseda

Date
2023-03-07 10:48
File to download
Příloha Velikost
Zápis z členské schůze_26.1.2023.pdf (147.37 KB) 147.37 KB