Přejít k hlavnímu obsahu

Připravované informace

2024

Dear colleagues,

Language Centre of Masaryk University has the honour of announcing the 3rd International conference focusing on Language for Specific Purposes in Business and Economics at Tertiary Level with regards to the changing landscape of teaching and learning LSP.

The conference will be held in Brno, Faculty of Economics and Administration, on 8 November 2024.

Presentations, workshops and posters in the following areas of LSP will be welcome:

Vážené členky a členové CASAJC,

v návaznosti na jednání členské schůze a v souladu se Stanovami České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC) z.s. se na Vás dovolujeme obrátit s návrhem na zvýšení členského příspěvku  na rok 2024 a roky další. 

Návrh na zvýšení členského příspěvku vyplývá z nutnosti zajistit vyrovnané financování činnosti organizace CASAJC spolu s vydáváním vědeckého časopisu CASALC Review, který se zaměřuje na podporu výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření. 

První Online den s CASAJC, který proběhl v prostředí MS Teams dne 4. června 2024, propojil jazyková pracoviště z různých univerzit v ČR a SR. Deset zajímavých příspěvků se zabývalo různými aspekty výuky jazyků a výzkumu v této oblasti. Témata obsahovala příklady metod při výuce, psychologické aspekty výuky, fungování mozku při učení se jazyku, ale také ICT nástroje, kterých je možno využít při přípravách a při komunikaci se studenty.

Dear colleagues,

I am delighted to announce that registration is now open for the CercleS 2024 conference.  This is in response to a number of requests received. I would be grateful if you could circulate this to members of your national associations.

We are presently reviewing abstracts and hope to notify authors by mid April, with a draft final programme available from late April 2024.

Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene a Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Vyučovanie cudzích jazykov s prihliadnutím na rozvoj mäkkých zručností a komunikáciu v akademickom a profesijnom kontexte, ktorá sa bude konať 17.-18. októbra 2024 (štvrtok - piatok) pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.