Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv událostí

2024

Online Den s CASAJC

První Online den s CASAJC, který proběhl v prostředí MS Teams dne 4. června 2024, propojil jazyková pracoviště z různých univerzit v ČR a SR. Deset zajímavých příspěvků se zabývalo různými aspekty výuky jazyků a výzkumu v této oblasti. Témata obsahovala příklady metod při výuce, psychologické aspekty výuky, fungování mozku při učení se jazyku, ale také ICT nástroje, kterých je možno využít při přípravách a při komunikaci se studenty.

více…

Executive committee 2024 elections

Dear friends and colleagues,

As announced in the last CC meeting we are contacting you about the next elections to take place in Durham in September 2024.

Our warm thanks go to our election officer, Regina Mügge, who has agreed to oversee the election procedure. A short biography is included in this email.

více…

Pozvánka na vedeckú konferenciu Vyučovanie cudzích jazykov s prihliadnutím na rozvoj mäkkých zručností a komunikáciu v akademickom a profesijnom kontexte

Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene a Česko-Slovenská asociácia učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC)
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Vyučovanie cudzích jazykov s prihliadnutím na rozvoj mäkkých zručností a komunikáciu v akademickom a profesijnom kontexte, ktorá sa bude konať 17.-18. októbra 2024 (štvrtok - piatok) pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.

více…

ONLINE DEN S CASAJC 2024 - pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Výboru CASAJC bychom Vás rády vyzvaly k zapojení do Online Dne s CASAJC, který se bude konat v online formě na platformě MS Teams 4. června 2024. Cílem této akce je podpořit vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe mezi univerzitními jazykovými pracovišti v České republice.

Vaše příspěvky se mohou týkat některé z následujících oblastí: 

více…

CercleS 2024 Conference

Dear colleagues,

I am delighted to announce that registration is now open for the CercleS 2024 conference.  This is in response to a number of requests received. I would be grateful if you could circulate this to members of your national associations.

We are presently reviewing abstracts and hope to notify authors by mid April, with a draft final programme available from late April 2024.

více…

Pozvánka na webinář na téma AI in the language classroom

Vážení členové, 

níže zasíláme pozvánku na webinář CercleS organizovaný online na téma AI in the language classroom.

Také si dovolujeme připomenout výzvu a pozvánku na Online Den s CASAJC 2024.

Krásný den

Blanka Pojslová 

více…

Stanovy CASAJC - hlasování per rollam

Vážení členové CASAJC,

V návaznosti na jednání členské schůze a v souladu se Stanovami ze dne 26. 1. 2023, čl. 6 odst. 1i)  

Vám jménem Výboru CASAJC zasílám ke schválení návrh upravených Stanov CASAJC a dovoluji si Vás požádat

o hlasování per rollam k následujícímu usnesení:

"Členská schůze schválila návrh upravených Stanov CASAJC ze dne 25.1.2024 “.

Prosím, v mailu uveďte celý návrh usnesení + Vaše vyjádření

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

více…

Informace z jednání Koordinačního výboru (Coordinating Committee) CercleS

Vážení členové CASAJC,

přinášíme dokumenty s aktuálními informacemi z jednání Koordinačního výboru (Coordinating Committee) CercleS, které se konalo 17.5.2024. Jedná se o následující dokumenty:

1. Agenda CC meeting 17 May 24, 2. LLHE Publishing Report 2021-23, 3. Minutes CC meeting 13 Oct 2023, 4. Minutes CC meeting 17 May 2024, 5. CC Meeting 17 May 2024 Slides a pro připomenutí poslední číslo bulletinu 6. Cercles e-bulletin Issue 11.

S přáním krásného dne,

jménem Výboru CASAJC,

Blanka Pojslová

předsedkyně

více…

Stanovy – výsledek hlasování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vám tímto jménem Výboru CASAJC poděkovala za účast na hlasování o návrhu upravených stanov CASAJC formou per rollam a seznámila Vás s jeho výsledky.

více…

Online Den s CASAJC - program

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rády bychom Vám tímto jménem Výboru CASAJC připomenuly, že

dne 4. června proběhne v online prostředí MS Teams akce zaměřená na sdílení zkušeností z výuky jazyků na vysokých školách, Online Den s CASAJC (více zde).  

Program Online Dne s CASAJC najdete níže.

více…

CercleS 2024 Conference - Call for Papers deadline extension 1st March 2024

Dear colleagues,

Please be advised we have extended the deadline for the submission of abstracts to the CercleS 2024 conference to 16:00 Friday 1st March 2024

více…

2023

CercleS News

Milé kolegyně, milí kolegové,

Vaší pozornosti doporučuji CercleS News: https://cercles.org/newsletter/cercles-news-21-february-2023/.

S pozdravem Marta Holasová

více…

KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII

Bratislava, 5.-6. október 2023

Konferencia sa koná pri príležitosti 20. výročia UNIcert®LUCE a 70. výročia jazykovej výučby na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou profesora MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH., dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a NULTE, organizovaná UNIcert®LUCE a Ústavom lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ciele konferencie

více…

Informace z CercleS 12. 5. 2023

Přinášíme Vám dokumenty z jednání Koordinačního výboru CercleS - zápis a prezentace výboru a nakladatelství Grueyter.

více…

Pozvánka na členskou schůzi CASAJC - aktualizováno

Milé členky, milí členové CASAJC,

Zdravím vás všechny jménem stávajícího výboru CASAJC a přeji úspěšné zakončení letního semestru.

Již v předchozí komunikaci vás náš stávající předseda výboru CASAJC zval na členskou schůzi, která se bude konat 2.6. 2023, 13:00 – 15:00 v prostorách kampusu Škoda Auto Vysoké školy, v Mladé Boleslavi, Na Karmeli 1457.  Ještě jednou vás všechny srdečně zvu k osobní účasti.

více…

Pour un enseignement/apprentissage créatif au sein d´une classe de FLE/S multilingue et multi-niveaux

Chers collègues,

C’est avec un grand plaisir que Le Centre des langues de la Faculté des Sciences sociales vous invite à participer à l´ATELIER de Mme Catherine DAVID Pour un enseignement/apprentissage créatif au sein d´une classe de FLE/S multilingue et multi-niveaux  qui aura lieu le jeudi 1er  juin 2023 (14.00-16.00) à Hollar, FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, dans la salle 12.

více…

Pozvánka na členskou schůzi CASAJC

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte, abych vám jménem CASAJC popřál vše dobré v novém roce a abych vás ještě jednou co nejsrdečněji pozval na členskou schůzi CASAJC.

Členská schůze se bude konat ve čtvrtek 26.1.2023 v prostorách Centra jazykového vzdělávání MU Brno (Komenského náměstí 2, 602 00 Brno), v místnosti č. 200, v čase 11:30-12:50.

Program členské schůze:

- hospodaření CASAJC 2022 a návrh rozpočtu CASAJC 2023

- shrnutí aktivit v roce 2022

- vyhlášení vítězů soutěže „Co se povedlo“

- plány na rok 2023

více…

Nově zvolený výbor

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vás všechny tímto jménem nově zvoleného výboru a revizní komise CASAJC pozdravila a zároveň Vám moc poděkovala za Vaši účast na páteční volební schůzi CASAJC v Mladé Boleslavi. Nově zvolení členové po skončení schůze CASAJC zasedli a dohodli se na složení nového výboru a revizní komise CASAJC takto:

Výbor

http://casalc.cz/cs/vybor-casajc

Revizní komise

více…

CercleS + CASALC News - Introducing the Teachers' Meetup!

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovoluji si přeposlat informace z CercleS, sdílet pozvánku na konferenci španělské asociace ACLES, která se bude konat ve dnech 29.6.-1.7.2023 v Salamance

(https://acles2023.usal.es/en/)

a znovu pozvat na naši členskou schůzi, která se bude konat příští čtvrtek, 26.1.2023, v prostorách Centra jazykového vzdělávání MU

Brno (Komenského náměstí 2, 602 00 Brno), v místnosti č. 200, v čase 11:30-12:50.

Program členské schůze:

více…

Pozvánka na Den s Katedrou jazykové přípravy MFF UK - aktualizováno

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte, prosím, pozvání na jednodenní seminář pro učitele jazyků na vysokých školách, který pořádáme v rámci již tradičního cyklu Den s jazykovým centrem, tentokrát pod upraveným názvem Den s Katedrou jazykové přípravy MFF UK ve čtvrtek 21. září 2023 v Trojském areálu Matematicko-fyzikální fakulty (adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, aula T1). Na organizaci semináře se spolupodílejí jazyková centra FF UK a FSV UK.

Program semináře naleznete v příloze.

více…

Výzva autorům k publikování v CASALC Review 1/2023 - prodloužení termínu

Vážené kolegyně a kolegové,

s potěšením vám oznamujeme prodloužení termínu pro zasílání článků do nadcházejícího vydání CASALC Review, recenzovaného časopisu, který se zaměřuje na jazykové vzdělávání na vysokých školách. Nový termín pro zasílání článků je 31. března 2023.

více…

Pozvánka na Den s Katedrou jazykové přípravy MFF UK

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte, prosím, pozvání na jednodenní seminář pro učitele jazyků na vysokých školách, který pořádáme v rámci již tradičního cyklu Den s jazykovým centrem, tentokrát pod upraveným názvem Den s Katedrou jazykové přípravy MFF UK ve čtvrtek 21. září 2023 v Trojském areálu Matematicko-fyzikální fakulty (adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, aula T1). Na organizaci semináře se spolupodílejí jazyková centra FF UK a FSV UK.

Program semináře naleznete v příloze.

více…

CASALC Review - second call for articles 1/2023 - deadline 31st March

Dear Colleagues, 

We are excited to announce the extension of the deadline for submitting articles for the upcoming edition of CASALC Review, a peer-reviewed journal that focuses on language education at higher institutions. The new deadline for submissions is March 31st, 2023. 

více…

Thinking, practicing and living plurilingualism – 3rd edition

Dear colleagues,  

We are very pleased to announce the opening of the call for papers for our 3rd international conference dedicated to plurilingualism Thinking, practicing and living plurilingualism, to be held in Brno 6-7 June 2024. 

více…

CASAJC - informace po členské schůzi

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte mi sdílet zápis z členské schůze ze čtvrtka 26.1.2023. Současně bych vás rád požádal o spolupráci ve třech záležitostech, které vzešly z diskusí v průběhu členské schůze:

více…

Projekt Czech online v cíli

Tým projektu CZECH ONLINE spustil multijazykový webový portál czechonline.org, na jehož realizaci se vedle týmu Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity  a zahraničních partnerů  Uniwersytet Śląski w Katowicach a 

více…

Potenciál jazykové různorodosti: Čeština pro specifické účely jako cesta ke kariéře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala co nejsrdečněji na konferenci, kterou pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU ve spolupráci s CASAJC v rámci projektu  Czech Online – Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely.

Konference se bude konat v Brně ve dnech 14. a 15. června 2023. Všechny potřebné informace naleznete na webu konference:

https://cestinabrno2023.cjv.muni.cz/

více…

2022

CercleS - upcoming webinars

Dear friends, dear colleagues,

With the wonderful CercleS Conference in Porto still fresh in our memories, we wish to share the following information with you.

More 

https://cercles.org/newsletter/cercles-news-5-october-2022/

více…

CercleS - upcoming webinars

Dear friends, dear colleagues,

With the wonderful CercleS Conference in Porto still fresh in our memories, we wish to share the following information with you. 

More:

https://cercles.org/newsletter/cercles-news-5-october-2022/

více…

Zprávy z CercleS

Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte mi přeposlat slidy a zápis z členské schůze CercleS, jež se uskutečnila 16.9.2022 hybridní formou v rámci konference CercleS v Portu.

S pozdravem a přáním krásného dne,

Libor Štěpánek

http://casalc.cz

více…

CercleS News

Dear colleagues,

Let me to forward the slides and minutes from the CercleS GM, which took place on 16 September 2022 in a hybrid form at the CercleS conference in Porto.

Kind regards,

Libor Štěpánek

http://casalc.cz

více…

CASAJC a Cercles - informace

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte, abych vám popřál příjemný předvánoční čas, shrnul některé dění tohoto roku, sdílel pár informací a pozval vás co nejsrdečněji na členskou schůzi CASAJC.

1) Shrnutí roku 2022

- jazykové centra v ČR se aktivně podílela na pomoci ukrajinským uprchlíkům, studentům a akademikům, což s sebou neslo po dvou letech v covidovém režimu další specifickou zátěž, nicméně se zdá, že se pomoc obecně dařila a v PS 2022 již docházelo k jisté stabilizaci chodu našich center;

více…

Hlasování per rollam

Vzhledem k situaci, v níž je poměrně složité předjímat další vývoj epidemie a cokoliv plánovat, se výbor CASAJC na svém setkání 13. 12. 2021 shodl, že využije možnosti hlasování per rollam (tedy mimo členskou schůzi), bych vás, všechny členy CASAJC,  požádal o následující hlasování:

Předmět hlasování (znění usnesení členské schůze, o kterém se hlasuje):

Stanovy České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC), z.s. se mění následujícím způsobem:

více…

Hlasování per rollam

Vzhledem k situaci, v níž je poměrně složité předjímat další vývoj epidemie a cokoliv plánovat, se výbor CASAJC na svém setkání 13. 12. 2021 shodl, že využije možnosti hlasování per rollam (tedy mimo členskou schůzi), bych vás, všechny členy CASAJC,  požádal o následující hlasování:

Předmět hlasování (znění usnesení členské schůze, o kterém se hlasuje):

Stanovy České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC), z.s. se mění následujícím způsobem:

více…

Soutěž 2022 - Co se povedlo

Výbor  CASAJC vyhlašuje soutěž pro rok 2022.  Podrobné informace se dozvíte v přiloženém souboru. Termín pro odeslání přihlášek je 4. 5. 2022.

více…

CASAJC stipendium pro účast na XVII. mezinárodní konferenci CERCLES 2022

The Future of Language Education in an Increasingly Digital World: Embracing Change

Porto, Portugalsko, 15.-17. září 2022

Kdo může o stipendium žádat?

Studenti/výzkumní pracovníci/vyučující z členských pracovišť CASAJC, jimž nehradí plně nebo částečně účast na XVII. mezinárodní konferenci CERCLES 2022 domácí pracoviště ani jiná organizace:

  1. Studenti postgraduálního studia
  2. Výzkumní pracovníci s praxí kratší než deset let
  3. Vyučující s praxí kratší než deset let

Jak se přihlásit?

více…

2021

Počin doby covidové

Výbor České a slovenské asociace jazykových center CASAJC

vyhlašuje soutěž o

 

POČIN DOBY COVIDOVÉ

Co nám doba Covidu přinesla a co jsme se naučili?

 

více…

Členská schůze CASAJC 15. 6. 2021

Členská schůze CASAJC 15. 6. 2021, 13:00-15:00 hod, na ŠAVŠ v Mladé Boleslavi. Členské schůzi bude předcházet blok seminářů (od 10:00 do 12:00 hod), v nichž bude možné si vyměňovat své zkušenosti s výukou v současné situaci. Cílem seminářů bude vzájemná podpora, pomoc a sdílení dobré praxe. Ti z vás, kteří byste chtěli sdílet ve formě prezentace nebo workshopu, napište prosím do 31. 5.více…

Volby nového výboru a revizní komise CASAJC

Součástí členské schůze byly i volby nového výboru a revizní komise CASAJC.

více…

Počin doby covidové

Výbor České a slovenské asociace jazykových center CASAJC vyhlašuje soutěž o

POČIN DOBY COVIDOVÉ

Co nám doba Covidu přinesla a co jsme se naučili?

více…

2020

Nové webové stránky časopisu CASALC Review

Během minulého roku pracovala redakce časopisu na zprovoznění nového redakčního systému, který bude sloužit nejen k prezentaci elektronické verze časopisu, ale povede ke zlepšení komunikace mezi redakcí a autory.více…

Language Centres at a Crossroads

Open Directions for New Generations of Learnersvíce…

2019

Členská schůze 2019

Členská schůze proběhne 24. 1. 2019 v rámci Týdne CJV. Součástí schůze budou volby do výboru CASAJC.více…

Zápis z jednání výboru

Jednání nového výboru, zvoleného na členské schůzi v lednu v Brně, se konalo v pátek 15. února 2019 v Pardubicích.více…

Wulkowské memorandum - český překlad

V sekci Dokumenty je k dispozici česká a anglická verze memoranda.více…

Den s jazyky 2019

Pořádá Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a její katedra anglického jazyka.více…

Ve stínu lingvy franky

Centrum jazykového vzdělávání MU pořádá v listopadu mezinárodní konferenci.více…

Výuka ekonomického jazyka na vysokých školách

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na ESF MU pořádá jednodenní konferenci.více…

Týden CJV 2019

V týdnu od 21. do 25. ledna proběhne v Brně Týden CJV 2019. Akce je určena ke sdílení zkušeností a získání nových poznatků z oblasti výuky cizích jazyků na vysokých školách.více…

Kandidátka pro volby do výboru CASAJC, 24. 1. 2019

Kandidáti jsou uvedení v abecedním pořadí, pro jejich medailony byl použit text, který zaslali na výzvu výboru CASAJC.více…

2018

Členská schůze 2018

Členská schůze se koná v Brně. Pro účastníky je v rámci Týdne CJV připraven také celodenní odborný program.více…

Aktuální trendy ve výuce a testování cizích jazyků v akademickém prostředí

Jazykové centrum FF UK ve spolupráci s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK uspořádalo workshopvíce…

Zápisy z jednání členské schůze a výboru CASAJC

Na webu CASAJC byly zveřejněny zprávy z jednání členské schůze a výboru CASAJC dne 25. 1. 2018 v Brně.více…

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII

Tradiční konference se letos koná na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.více…

Metodologický kurz španělštiny ve Španělsku

Pořádá Jazykové centrum v Granadě ve spolupráci s Instituto Cervantes.více…

Den s jazykovým centrem 2018

Program, materiály a fotografie z metodického semináře Centra jazykové přípravy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovyvíce…

IATEFL LASIG

Mezinárodní konferenci o autonomním učení pořádá letos Centrum jazykového vzdělávání MU.více…

Workshop Jazykového centra Univerzity Pardubice

ke sdílení zkušeností s kurzy pro zaměstnance a dalšími formami a metodami jazykového vzdělávánívíce…

2017

Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III

Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.více…

Volby do výboru CASAJC

Na členské schůzi proběhne také volba nového výboru CASAJC.více…

6th Bremen Symposion

The Common European Framework of Reference for Languages: How do we deal with its gaps?více…

Konference v Poděbradech

Konference s tématem Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince se bude konat ve dnech 20. a 21. 6. 2017 ve studijním středisku ÚJOP UK v Poděbradech.více…

Translatologický kongres

V dňoch 1.- 2. júna 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bude konať medzinárodný translatologický kongres pod názvom Quo vadis, právny preklad.více…

Průzkum CASAJC

V únoru 2017 byl mezi pracovišti CASAJC proveden průzkum struktury jazykové přípravy studentů českých vysokých škol.více…

Setkání rozšířeného výboru CASAJC se zástupci členských pracovišť

CASAJC využívá pohostinnosti ÚJOP UK a paralelně s konáním konference: “Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince” si dovoluje pozvat zástupce členských pracovišť CASAJC k diskuzi nad aktuálními tématy jazykového vzdělávání na VŠ a k činnosti CASAJC.více…

Teaching English for Specific Purposes at Universities

The Department of Foreign Languages, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology warmly invites you for the conference.více…

IDT 2017

XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer 31. Juli - 4. August 2017 Fribourg/Freiburg - Schweizvíce…

Setkání v Poděbradech

V rámci konferenci Výuka a testování produktivních dovedností se v Poděbradech na společném jednání sešli také zástupci jazykových pracovišť sdružených v CASAJC. Z celkového počtu 32 pracovišť jich bylo zastoupeno 15.více…

2016

Konference CJV UO v Brně

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany pořádá mezinárodní konferenci Cizí jazyky v akademickém a profesním vzdělávání.více…

Konference v Bratislavě

Kvalita vzdelávania na vysokých školách, kterou každé dva připravuje slovenská sekce CASAJC, proběhne v Bratislavě ve dnech 2. a 3. června 2016.více…

CASALC Review, číslo 2/2015-2016

Koncem března vyšlo číslo našeho časopisu, jehož redakce se ujal tým CJV (Alena Hradilová, Kateřina Sedláčková a Libor Štěpánek).více…

Konference CercleS

V Kalábrii se uskuteční XIV. konference CercleS.více…