Přejít k hlavnímu obsahu

Pozvánka na členskou schůzi CASAJC - aktualizováno

Milé členky, milí členové CASAJC,

Zdravím vás všechny jménem stávajícího výboru CASAJC a přeji úspěšné zakončení letního semestru.

Již v předchozí komunikaci vás náš stávající předseda výboru CASAJC zval na členskou schůzi, která se bude konat 2.6. 2023, 13:00 – 15:00 v prostorách kampusu Škoda Auto Vysoké školy, v Mladé Boleslavi, Na Karmeli 1457.  Ještě jednou vás všechny srdečně zvu k osobní účasti.

Členská schůze navazuje na dvoudenní konferenci Beyond Horizons ŠAVŠ | ŠKODA AUTO Vysoká škola (savs.cz), která je pro účastníky plně zdarma, a na níž jste všichni srdečně zváni. Na webu konference jsou postupně aktualizovány informace o hlavních řečnících a dále také o workshopech a prezentacích. Na konferenci bude také představena nová publikace, která vznikla jako jeden z výstupů E+ projektu Critical Incidents in Intercultural Communication and Promoting Diversity. Vzhledem k tomu, že pro účastníky bude připraveno i občerstvení, prosím, abyste se v případě osobní účasti zaregistrovali na webu konference na oba dny nebo jen na pátek, abychom měli všeho dostatek. S případnými otázkami se neváhejte obrátit na organizační výbor. Děkuji.

Program členské schůze:

- hospodaření CASAJC od poslední zprávy a návrh rozpočtu CASAJC 2023

- shrnutí aktivit v roce 2022 a počátku roku 2023

- vyhlášení vítězů soutěže „Co se povedlo“

- plány na rok 2023

- návrh změny stanov

- redakce CASALC Review

- volby nového výboru a revizní komise CASAJC

- různé

Pokud byste chtěli přidat vlastní bod do programu, napište, prosím, do 25.5.2023 na adresu vybor@casalc.cz

Vzhledem k tomu, že součástí schůze budou také volby nového výboru a revizní komise CASAJC, bylo by skvělé, kdyby každé pracoviště mělo na schůzi alespoň jednoho zástupce, nicméně samozřejmě velmi rádi uvidíme co největší počet kolegyň a kolegů. Kandidáty do nového výboru a revizní komise naleznete společně s jejich medailonky na webu CASAJC Volby 2023 - kandidátní listina | Česká a slovenská asociace jazykových center (casalc.cz).

Dále bych ráda poděkoval všem za zaslání návrhů na revizi stanov. Stanovy se zapracovanými připomínkami budou předloženy v následujících dnech k diskusi, tak aby mohly být na členské schůzi upraveny a schváleny.

jménem výboru CASAJC

Lenka Stejskalová

místopředsedkyně výboru

P. S. 

V  případě, že se nebudete moci účastnit osobně, zde je link na propojení, abyste se mohli zúčastnit schůze a voleb alespoň v hybridní podobě.

SAVS ZOOM is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: CASAJC annual meeting

Time: Jun 2, 2023 12:45 PM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86444421876

Meeting ID: 864 4442 1876

Date
2023-06-02 12:37