Přejít k hlavnímu obsahu

Volby do výboru CASAJC

Na členské schůzi proběhne také volba nového výboru CASAJC.

Volební období výboru trvá dva roky. Do výboru CASAJC má právo být volen každý člen CASAJC. Kandidáti zašlou do určeného data stručnou informaci o své osobě (pracoviště, vyučovaný jazyk a odborné zaměření) a svoji vizi pro práci ve výboru CASAJC. Informace o kandidátech budou týden před volbami vyvěšeny na webu CASAJC. Volby proběhnou na členské schůzi, právo volit budou mít všichni přítomní členové.

Termíny pro volby 2017:

Do 15. 1. 2017 se mohou kandidáti přihlásit do voleb vyplněním přihlašovacího formuláře - přihlašování uzavřeno.

18. 1. 2017 bude na webu CASAJC zveřejněna kandidátka pro volby 2017. Kandidátka dostupná zde.

25. 1. 2017 proběhnou na členské schůzi CASAJC volby. Výsledky budou zveřejněny v závěru schůze.