Přejít k hlavnímu obsahu

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd – Centrum jazykové přípravy

Název instituce
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Název pracoviště
Centrum jazykové přípravy
Adresa
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
E-mailová adresa
cjp@fsv.cuni.cz
Telefonní kontakt
+420 251 080
Webové stránky
Pracoviště je
Vize pracoviště

Naším posláním je poskytovat výuku moderních cizích jazyků, která rozvíjí schopnosti  komunikovat na odborné úrovni a inspiruje k profesnímu i lidskému růstu. (Více na:  http://poslani.fsv.cuni.cz/, http://poslani.fsv.cuni.cz/en/)

Pracoviště zajišťuje výuku jazyků
Pracoviště zajišťuje výuku
LMS
Yes
Pracoviště publikuje
No

Pracoviště pořádá interní vzdělávací semináře a fakultní soutěž studentských prezentací.

Pracoviště zajišťuje výuku jazyků: mezioborové kurzy (Sociological Cinema), kurzy komunikačních  dovedností (Soft Skills in English)