Přejít k hlavnímu obsahu

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební – Ústav společenských věd

Název instituce
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Název pracoviště
Ústav společenských věd
Adresa
Veveří 331/95, 602 00 Brno
Kontaktní osoba
E-mailová adresa
spv@fce.vutbr.cz
Telefonní kontakt
541147691
Webové stránky
Vize pracoviště

Tvorba výukových materiálů. Výuka obecného a odborného cizího jazyka v pregraduálním a  postgraduálním studiu. Rozvíjení komunikativních dovedností v odborném cizím jazyce.  Využití nových technologií při výuce. Evropský referenční rámec. Odborné překlady

Pracoviště zajišťuje výuku jazyků
Pracoviště zajišťuje výuku oborů
Pracoviště zajišťuje výuku
LMS
Yes
Pracoviště nabízí navíc služby
Pracoviště publikuje
Yes