Přejít k hlavnímu obsahu

Barbara Andrlová

E-mailová adresa
andrlova.b@fce.vutbr.cz
Jazyky
Angličtina
Čínština
Francouzština
Italština
Němčina
Ruština
Španělština
Výuka
akademický cizí jazyk
obecný cizí jazyk
odborný cizí jazyk
Obory
Architektura
Lingvistika
Pedagogika
Psychologie
Sociologie
Stavebnictví
Zkušenosti
Akademické psaní
Autonomní učení
Blended learning
Interkulturní komunikace
Jazykové korektury
Metodika LSP
Překlad/Tlumočení
Prezentační dovednosti
Testování/Hodnocení/Standardizace
Tvorba výukových materiálů
Pracoviště
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební – Ústav společenských věd