Přejít k hlavnímu obsahu

Stanovy CASAJC - hlasování per rollam

Vážení členové CASAJC,

V návaznosti na jednání členské schůze a v souladu se Stanovami ze dne 26. 1. 2023, čl. 6 odst. 1i)  

Vám jménem Výboru CASAJC zasílám ke schválení návrh upravených Stanov CASAJC a dovoluji si Vás požádat

o hlasování per rollam k následujícímu usnesení:

"Členská schůze schválila návrh upravených Stanov CASAJC ze dne 25.1.2024 “.

Prosím, v mailu uveďte celý návrh usnesení + Vaše vyjádření

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

Vyjádření k návrhu usnesení zašlete, prosím, do 15.5. 2024 na e-mail 

vybor@casalc.cz

Úplné znění Stanov je uvedeno v příloze níže.

Děkujeme Vám za vyjádření. 

S pozdravem jménem Výboru CASAJC

Blanka Pojslová 

Předsedkyně CASAJC

Date
2024-05-16 11:11
File to download
Příloha Velikost
Stanovy_hlasování per rollam.pdf (142.3 KB) 142.3 KB