Přejít k hlavnímu obsahu

Stanovy – výsledek hlasování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vám tímto jménem Výboru CASAJC poděkovala za účast na hlasování o návrhu upravených stanov CASAJC formou per rollam a seznámila Vás s jeho výsledky.

Hlasování se po prodloužení termínu do 15.5.2024 zúčastnilo 68 členů z 23 různých členských pracovišť, přičemž 66 členů s usnesením „Členská schůze schválila návrh upravených Stanov CASAJC ze dne 25.1.2024“ souhlasilo a 2 členové se hlasování zdrželi. Usnesení bylo tímto schváleno, protože byla splněna podmínka, že hlasování se zúčastnilo minimálně 50 členů z 15 pracovišť. Znění upravených stanov bude k dispozici na stránkách CASAJC, v části Dokumenty v rubrice O nás.

S přáním krásného dne,

jménem Výboru CASAJC,

Blanka Pojslová

předsedkyně

Date
2024-05-31 07:12