Přejít k hlavnímu obsahu

Výzva autorům k publikování v CASALC Review 1/2023 - prodloužení termínu

Vážené kolegyně a kolegové,

s potěšením vám oznamujeme prodloužení termínu pro zasílání článků do nadcházejícího vydání CASALC Review, recenzovaného časopisu, který se zaměřuje na jazykové vzdělávání na vysokých školách. Nový termín pro zasílání článků je 31. března 2023.

Uvítáme příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, španělštině, němčině nebo ruštině, které se zabývají aktuálními problémy, výzvami a osvědčenými postupy v oblasti jazykového vzdělávání na terciární úrovni. Může se jednat o témata jako osvojování cizích jazyků, plurilingvismus, vzdělávání učitelů jazyků, tvorba kurikula nebo hodnocení.

CASALC Review je indexován v databázi ERIH Plus a publikování u nás může pomoci zvýšit viditelnost a dopad vašeho výzkumu. Všechny příspěvky budou recenzovány odborníky v oboru a autoři přijatých článků budou informováni do konce května.

Chcete-li zaslat svůj článek, nahrajte jej prostřednictvím našeho online systému pro zasílání článků na adrese https://journals.muni.cz/casalc-review/about/submissions#onlineSubmissi... . Další informace o časopise a pokyny pro zasílání článků naleznete na našich webových stránkách https://journals.muni.cz/casalc-review .

Důležitá data:

Termín pro zasílání článků: konec března 2023

Oznámení o přijetí článku:  konec května 2023

Neváhejte prostřednictvím časopisu CASALC Review sdílet výsledky svého výzkumu nebo inovativních postupů, jež se vám ve výuce osvědčily. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností rádi odpovíme.

S pozdravem,

Redakce časopisu CASALC Review

Kateřina Sedláčková a Pavel Reich

Date
2023-03-31 01:03