Přejít k hlavnímu obsahu

ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Katedra humanitních věd a jazyků

Název instituce
ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Název pracoviště
Katedra humanitních věd a jazyků
Adresa
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
E-mailová adresa
kj@fjfi.cvut.cz
Telefonní kontakt
22435 8572
Webové stránky
Pracoviště je
Vize pracoviště

Výuka cizích jazyků, češtiny pro cizince a rétoriky, konzultace oborovým katedrám +překlady,  jazykové recenze a korektury jejich prací, tvorba specializovaných studijních materiálů,  tvorba doplňkových studijních materiálů

Pracoviště zajišťuje výuku jazyků
Pracoviště zajišťuje výuku oborů
Pracoviště zajišťuje výuku jazyků
Pracoviště zajišťuje výuku
LMS
Yes
Pracoviště publikuje
Yes

Práce na projektech (RPPT), příprava specializovaných studijních materiálů, metodika výuky,  odborný styl

CŽV – výuka češtiny pro cizince, výuka zaměstnanců

jedna  učebna (počítač, internet, projektor a promítací plátno, CD a DVD přehrávač),