Skip to main content

Charles University – Institute for Language and Preparatory Studies

Name of Institution
Charles University
Name of Workplace
Institute for Language and Preparatory Studies
Address
Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2
Email
studujop@ujop.cuni.cz
Telephone
+420 224 990
Webové stránky
The workplace is
Vize pracoviště

Jsme pracoviště se širokým záběrem orientovaným především na výuku, výzkum, testování a  metodiku češtiny jako cizího jazyka, ale i dalších jazyků – výuka i zkoušky. Zaměřujeme se na přípravu  studentů - cizinců ke studiu na českých vysokých školách v čes

Provides teaching to
Workplace is equipped with
LMS
Yes
Publishes
Yes

výuka češtiny (obecné i odborné) pro cizince, přípravné kurzy na Zkoušku českého jazyka pro trvalý pobyt, přípravné kurzy na Zkoušku pro účely udělování občanství ČR, metodické kurzy pro učitele češtiny pro cizince